Le Quang Thai

Member / Cấp bậc: 1
N/A
Tham gia: 30-09-2005
 • Đã xem: 88 trang
 • Lượt Fav: 0
 • Lượt watch: 0
 • ZDA point: 9

TỰ GIỚI THIỆU

Ban la mot nguoi ma minh rat......????

Bạn bè Tất cả

 • nayukanayuka

LƯU BÚT

 • weproduction January 19, 2006, 6:19 am
  weproduction
  tấm này đẹp lắm!
 • wuzzypolar November 7, 2005, 4:15 am
  wuzzypolar
  you thief!!! you stole the name of my yahoo ID thinking that it's not ur business taking others stuff away. i have enough evidence to accuse that you are a thief, right. get away!!!!
 • christina October 2, 2005, 8:44 am
  christina
  hùm ông ngon wá ha, thứ hai dzô tui nói Hồng Thơm dzụ này cho bả ghét ông tới già luôn, blêu!!! Thơm ghét ông sẵn rồi, coi chừng bả way sang thít thằng Hiếu đó blêu
Xem tất cả